Ko je bio Muhammed

Ocijeni
(0 glasova)

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu koji nas je uputio ka svjetlosti Islama, koji nam je poslao ?asni Kur’an i koji nam je poslao svog miljenika Muhammeda neka je na njega mir i spas, da nam pokaže šta je pravi put a šta zabluda. Neka je salavat i selam na njega, na njegovu porodicu, ?asne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjegdana.

Draga bra?o i sestre, cijenjeni posjetitelji našeg sajta.

U zadnje vrijeme se veoma mnogo govorilo o li?nosti Muhammeda neka je na njega mir i spas, neki su govorili o njemu sa aspekta mržnje, apatije i neprijateljstva. Drugi su ga branili od uvreda kojima je bio izložen. Nas muslimane ne treba da ?udi ?injenica da se našPoslanik napada i dan danas, nekada su to ?inili mušrici, židovi, beduini i dr., danas su to svi oni koji se nisu upoznali sa tom izuzetnom li?noš?u, svi oni koji ga ne znaju, oni ga vrije?aju, me?utim oni koji su ga spoznali odaju mu najdublje izraze poštovanja. Neki od tih koji su spoznali veli?inu ovog Božjeg Poslanikaa ne pripadaju Islamu su, Bernard So, Oto von Bizmark, Gete i dr. Poslušajmo samo nekoliko citata ovih poznatih ljudi.

 

Bernard So je rekao: “U sadašnje vrijeme mnogo mojih iz Evrope prelazi u Muhamedovu vjeru i može se re?i da je obra?anje Evrope u Islam ve?po?elo”. A Oto von Bizmark kaže:“Muhamede, žao mi je što nisam bio tvoj savremenik”.

Gete je govorio: “Vidite i sami da toj nauci ništa ne nedostaje a da mi, sa svim našim sistemima, ništa dalje odmakli nismo i da, uopšte, NIKO NIJE KADAR(u mogu?nosti)DALJE DA STIGNE”.


“Bilo je i drugih ljudi koji su ispovjedali monoteizam ali ni jedan nije bio ravan njegovoj ?istoj i ?vrstoj vjeri u jednog boga”. Ovo su rije?i Tomas Karlajla.

Lav Nikolajevi?Tolstoj je za Muhammeda neka je na njega mir i spas, rekao: “Nema nikakve sumnje u to da je Vjerovjesnik Muhamed jedan od najve?ih reformatora ?ovje?anstva. Pripada mu najve?a slava jer je on ?ovje?anstvo uputio istinskom svijetlu, pravdi i miru, jer je sprije?io prolivanje nedužne ljudske krvi i tako otvorio put ka napretku i civilizaciji. Ovo veliko djelo nije mogao izvesti niko drugi do ?ovjek koji je imao nadnaravnu snagu, ?ovjek koji je dostojan svakog poštovanja, divljenja i pažnje”.

Ovi ljudi nisu bili zaslijepljeni nikakvom vjerskom mržnjom, bili su naime objektivni ljudi koji su vrednovali ?ovjeka shodno njegovim djelima koja je iza sebe ostavio. Poslušajmo jošnekoliko izjava nemuslimana kako i na koji na?in govore o Muhammeda neka je na njega mir i spas.

Edmund Burke kaže: "Muhamedov zakon koji podjednako važi za sve, od krunisane glave do najprosje?nijeg ?ovjeka je zakon koji je isprepleten i prožet najmudrijim, naju?enijim i najprosvje?enijim pravnim na?elima, koji su ikada postojali u svijetu."(Edmund Burke, engleski državnik i orator, u djelu "Impeachment of Warren Hastings")

E. Denison Ross: "Ne smije se zaboraviti da je jedno?a Božija bila centralna doktrina koju je Muhammed propovijedao i da je jednostavnost njegove vjere bila vjerovatno daleko mo?niji faktor u širenju islama od ma?a njegovih vojskovo?a."(E. Denison Ross: "Introduction to the Kor'an" Georgea Sale, London, str. 5-7)

Ovo je bilo nekada, me?utim, kakvo je danas stanje? Da li se i danas ovako pozitivno govori o našem Poslaniku? Zašto imamo one koji napadaju na naše svetinje? Zbog ?ega?

Svi oni koji govore negativno o Muhammedu neka je na njega mir i spas, zasigurno da ga ne poznaju, možda znaju samo one iskrivljene slike i informacije koje su do njih stizale ili danas stižu putem medija. Zatim, mora se shvatiti ?injenica, da bi mogli bolje da razumimo li?nost Muhammeda neka je na njega mir i spas, da je on bio Allahov Poslanik, ?ovjek odabran od Allaha i da Allah za svoju misiju bira samo najbolje ljude tog vremena. Ova pitanja nisu toliko za nas interesantna koliko za nemuslimane sa kojima ?esto dolazimo u kontakt, za nas je pitanje Muhameda alejhi selam, kristalno jasno. Dovoljan nam je samo jedan ajet da shvatimo da je on kako Allah kaže u Kur’ani Kerimu Muhammedun Resulullah, Muhammed je Allahov Poslanik, ali kako pojasniti onima koji ne vjeruju u njegovo poslanstvo, koji ga napadaju i hule? Zapad ima niz pitanja koja ih interesuju glede našeg Poslanika, mi ?emo sedota?i najvažnijih pitanja i odgovoriti na njih kako bi i mi isto tako znali da odgovorimo ako budemo upitani.

Jedno od pitanja koja ?esto postavljaju na zapadu jeste: Ako je Muhammed a.s., bio Božiji Poslanik, zašto je vodio borbe i ratove?

Da bi dali odgovor na ovo pitanje moramo malo dublje za?i u historiju. Muhammed s.a.v.s. je u djetinjstvu bio pastir koji je ?uvao stado u okolini Mekke. Prije i poslije ženidbe je bio trgovac, koji je trgovao imovinom svoje supruge Hatidze r.a.. Nakon preseljenja u Medinu i uznemiravanja od strane mušrika(mnogobožaca)nare?ena je borba na Božijem putu. Sve bitke koje je vodio Muhammed alejhi selam, kao vojskovo?a bile su isprovocirane od protivni?ke strane, bilo to otvorenim napadom ili kršenjem ugovora.A ove ugovore Muhammed neka je na njega mir i spas, je sklapao sa nevjernicima kako nebi došlo do prolijevanja krvi islobodno možemo re?i, nakon izu?avanja njegovog ?asnog životopisa, da nije težio ubijanju ljudi,kako to žele predstaviti mediji danasi da je ratovao jedino o­nda kada nije imao drugog izbora. Kada je propisana borba muslimanima protiv mušrika(mnogobožaca), Allah je za nju rekao: “Propisuje vam se borba, ali vam je ona mrska…” Dakle, Poslanik je priželjkivao da živi u miru, a ne da vodi borbe, borba je bila zadnja stvar koju je Poslanik poduzimao. Uspostava mira je bio prioritetni zadatak našeg Poslanika.i nakon što je protjeran iz Mekke kada nije više mogao izdržati maltretiranja i mu?enja nemuslimana, nakon njegovog dolaska u Medinu prva stvar koju je Muhammed alejhi selam uradio sa židovima jeste sklapanje ugovora pod nazivom `ugovor mira i saradnje`.Mir je bio stalna pojava, a ratovi i borbe povremeni. Štaviše, kada bi se dogodila borba izmedju muslimana i nemuslimana razlog tome je uvjek bio prekršavanje ugovora od strane nemuslimana, a u tim borbama sa strane muslimana nisu zabilježena nikakva nedoli?na ponašanja, nije bilo masakriranja, mrcvarenja zarobljenika, nisu bili ubijani žene, starci niti djeca, pa ?ak je Poslanik zabranjivao da se trava gazi ili uništava drve?e i ostalo bilje. Nastojao je da eventualnu štetu svede na najmanji mogu?i minimum. Poslije bitke na Bedru, Poslanik je naredio da svaki onaj mušrik mnogobožac koji nau?i deset muslimana ?itanju i pisanju da je slobodan. Ovakav human odnos prema zarobljenicima historija nije zabilježila. Slobodno možemo re?i da je našPoslanik bio Poslanik mira, a ne rata.

Jedno od pitanja koja se postavljaju muslimanima bolje re?eno prigovor jeste da je Muhammed neka je na njega mir i spas, nau?io prijašnje religije, kopirao ih te na osnovu njih pou?avao Islamu.

Odgovor na ovo pitanje bi bio: Božija mudrost je htjela da Muhammed neka je na njega mir i spas. bude ro?en kao jetim (siro?e), tj.da ne upamti oca, a da mu majka i djed umru u ranom djetinjstvu. Amidza mu je umro tri godine prije preseljenja iz Mekke, a da nije primio Islam. Odrastao je u podru?ju gdje je pismenost bila veoma rijetka i o­n sam je bio nepismen, što je jedan od velikih dokaza Božije mudrosti, tako da niko ne može re?i da je Muhammed alejhi selam, pou?avan u krugu svoje uže porodice, ili u svom narodu. Ovo su utvr?ene historijske ?injenice koje niko ne može negirati. Najbolja potvrda svega ovoga jeste kur'anski ajet:

"Ti prije nje ni jednu knjigu nisi ?itao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, ina?e, posumnjali bi o­ni koji laži govore."(Kur'an 29:48).Tako?er, bitno je pomenuti da su i mekkanski pagani, najlju?i protivnici Muhammedovi neka je na nega mir i spas, njega zvali imenom: Pouzdani i Iskreni Muhammed, tako da je apsurdno govoriti da jedna, bez dvojbe, istinoljubiva li?nost, koja se odlikuje najljepšim svojstvima koje može posjedovati ?ovjek, do?e i lažno pripiše sebi poslani?ki epitet. U naro?itu vrstu kontradiktornosti padaju zapadni orijentalisti kada kažu da je Poslanik alejhi selam, lagao da prima objavu, a zatim malo nakon toga, tvrde da se radilo o mudracu i moralnom ?ovjeku, a ne o poslaniku. Na kraju jošda dodamo da sli?nost koja postoji izmedju svetih knjiga upu?uje na to da sve dolaze iz Jednog Izvora, i ovo ne bi trebalo da bude nešto što kod nas izaziva zbunjenost.Ali ono što je opšte poznato jeste da su te knjige iskrivljene i da nisu sa?uvane u originalu i da se zato nemože po njima raditi a nakon njihovog iskrivljavanja ukazala se potreba za obnavljanjem vjere i zato je Allah poslao Muhammeda neka je na njega mir i spas i po njemu Knjigu Kur`an da bi bila uputa ljudima sve do Sudnjeg dana.

Molim Allaha Uzvišenog da nas u?ini dostojnim sljedbenicima Muhammeda neka je na njega mir i spas, da nas u?ini da budemo u njegovom društvu i sa ostalim dobrim ljudima. I da sve dobronamjerne i istinoljubive ljude uputi na Islam. Amin.

Čitano 2320 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 24 Januar 2013 14:52
Vi ste ovdje: Zabluda Ko je bio Muhammed