Naučne činjenice u Kur´anu: Nastanak kiše

Ocijeni
(0 glasova)

Pitanje nastanka kiše je za ?ovjeka dugo vremena predstavljalo tajnu. Me?utim, nakon otkrivanja zra?nih radara, došlo se do saznanja o stadijima kroz koje kiša prolazi u toku nastanka. Prema ovome, kiša nastaje prolaze?i kroz tri stadija: prvo se uz pomo? vjetra sa Zemlje podiže ?repromaterijal?, potom se formiraju oblaci i na kraju dolazi do formiranja kišnih kapi. ?injenice koje su, u vezi sa nastankom kiše, iznesene u Kur´anu upravo govore o ovim stadijima. O pitanju nastanka kiše u jednom kur´anskom ajetu kaže se slijede?e:
?Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho?e, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kada je On na one robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radoš?u ispune.? (Ar-Rum, 48)

Sada se zadržimo na ova tri stadija koja su navedena u Kur´anu:

I. STADIJ: ?Allah je taj koji vjetrove šalje...?

Bezbroj balon?i?a koji nastaju pjenušanjem mora i okeana konstantno u vidu vodenih zehri odska?u iznad površine. Ove solju bogate zehre se, uz pomo? vjetra, potom prenose u atmosferske visine. Ovi si?ušni komadi, zvani ?aerosol?, uz pomo? jednog mehanizma, zvanog ?vodena zamka?, ovdje dolaze u dodir sa vodenom parom koja je tako?er došla s mora. Okupljanjem oko ovih aerosola, vodena para se zgušnjava i pretvara u vodene kapi.

II. STADIJ: ?...pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho?e, rasprostire i na komade dijeli... ? Uz pomo? vodene pare koncentrirane oko solnih kristala ili si?ušnih praškica nastaju oblaci. Zbog toga što su veoma male (presjeka od 0.01 do 0.02 mm) vodene kapljice u oblacima ostaju vise?i i šire?i se nebom. Na taj na?in se nebo prekriva oblacima.

III. STADIJ: ?...pa ti vidiš kišu kako iz njih pada...? Sitne vodene kapljice okupljene oko solnih kristala ili si?ušnih praškica, daljnjim zgušnjavanjem formiraju kišne kapi. Na taj na?in kišne kapi postaju teže od zraka i, odvajaju?i se od oblaka, po?inju se u vidu kiše spuštati na zemlju. Kao što se iz priloženog da zaklju?iti, sva tri stadija nastanka kiše sadržana su u navedenom ajetu. Stadiji su, povrh svega, izneseni ta?nim redoslijedom. Kao I mnoge druge prirodne pojave, tako je i nastanak kiše Allah iznio na najispravniji na?in i to ?ovjeku saop?io putem Kur´ana još prije 14 stolje?a, dakle mnogo ranije no što ?e to nauka otkriti. Vezano za nastanak kiše, u drugom kur´anskom ajetu se navode slijede?e ?injenice: ?Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veli?ine brda, spušta grad, pa njime koga ho?e pogodi, a koga ho?e poštedi - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.? (An-Nur, 43)

Nau?nici koji su se bavili istraživanjem vrsta oblaka suo?ili su se sa veoma zbunjuju?im rezultatima vezanim za proces nastanka kiše. Kišni oblaci se formiraju i oblikuju u jednom utvr?enom sistemu i stupnjima.

Nau?no objašnjenje stupnjeva formiranja jednog od kišnih oblaka cumulominbus glasi:

1.STEPEN, razgonjenje: Oblaci se uz pomo? vjetra guraju, odnosno razgone sa svojih mjesta.

2. STEPEN, spajanje: Ovi mali oblaci (cumulus), koji se razgone od strane vjetra, spajaju se na mjestu do kojeg su dogurani i tako formiraju novi i veliki oblak.

3. STEPEN, gomilanje: Nakon spajanja malih oblaka, u novoformiranom velikom oblaku dolazi do porasta energije potiska koja ga vu?e gore. Energija u centru oblaka je ja?a u odnosu na energiju po rubnim dijelovima. Ova energija potiska u centru, koja ga vu?e prema gore, ?ini da se oblak razvija uvisinu. Šire?i se prema gore, oblaci se na taj na?in gomilaju jedan na drugi. To biva povodom da se trup ovog uvis naraslog oblaka ispruži prema hladnijim dijelovima atmosfere. Tako se u ovom hladnom okruženju atmosfere ledene i vodene kapi po?inju pove?avati. Nakon što pro?u kroz sve ove stepene i nakon što dobiju težinu toliku da na nju ne može utjecati energija koja ih vu?e prema gore, ledene i vodene kapi u vidu kiše i grada po?inju iz oblaka da se spuštaju na zemlju.

Ne smije se gubiti iz vida da su detalje u vezi s formiranjem, gra?om i funkcijom oblaka meteorolozi uspjeli nedavno otkriti i to zahvaljuju?i suvremenoj tehnici (avion, satelit, kompjuter i sl.) koja im je bila na raspolaganju. Allah nam, pak, ove detalje iznosi u Kur´anu, koji je objavljen prije 1400 godina, u periodu kada to nijedan ?ovjek nije mogao znati.

Čitano 4557 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 28 Februar 2013 22:49
Vi ste ovdje: O Islamu Naučne činjenice u Kur´anu: Nastanak kiše