Šta se u životu čovjeka postiže svjedočenjem da nema boga osim Allaha ?

Ocijeni
(0 glasova)

 

Profesor El-Mevdudi, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi Temelji Islama nabraja devet stvari koje se postižu kelimei-šehadetom.

Navodimo ih ukratko:

1.Onaj ko vjeruje da nema boga osim Allaha ne može biti kratkovid. Obrnuto je sa onima koji Ga pori?u ili vjeruju u višeboštvo.

2.Vjerovanje u kelimei-šehadet1 kod ?ovjeka ra?a ponos i osje?aj ?asti koji se ni?im drugim ne mogu posti?i, jer niko ne može pomo?i ako Allah odmaže, niti odmo?i ako On pomaže. On daje život i smrt. Njemu pripada kona?an sud. On je Vladar i Gospodar svega što postoji. Otuda oni koji u Njega vjeruju u srcu nemaju straha ni od koga, osim od Njega. Zato ni pred kim drugim ne poginju glavu, nikoga drugog ne mole, nikoga se drugog ne ustru?avaju i nikoga drugog se ne boje. Ovo zato jer je Allah Svevišnji i Svemogu?i. Obrnuto je sa višebošcima, nevjernicima i ateistima.

3.Pored ponosa i osje?aja ?asti iz vjerovanja da nema boga osim Allaha, ra?a se poniznost bez poniženja i superiornost bez nadmenosti. Takvoga šejtan svojim lukavstvima ne može zavarati, došaptavaju?i i uljepšavaju?i mu kako je jak i sposoban, jer zna i duboko vjeruje da mu to Allah, ako bude htio, kao što mu je dao, može kad god ho?e, oduzeti. Obrnuto je sa nevjernikom, koji se, ako se kakve blagodati na ovom svijetu dograbi, odmah uzoholi i nadmeno ponese.

4.Onaj ko vjeruje u kelimei-šehadet sigurno zna da se samo ?istom dušom i dobrim djelima može spasiti i posti?i ono što se želi, dok višebošci i nevjernici život provode u lažnim nadama i pustim snovima. Me?u njima ima onih koji kažu: “Sin Božiji kod svog Oca iskupio nas je za naše grijehe.” Drugi govore: “Mi smo sljedbenici i djeca Božija, pa nas ne?e kazniti za naše grijehe.” Tre?i govore: “Za nas ?e se zauzeti naši ugledni pobožni preci.” Ima i onih koji se zavjetuju i svojim božanstvima prinose žrtve, tvrde?i da ?e time posti?i olakšicu za svoja djela. Što se ti?e ateista oni i ne vjeruju u Boga, smatraju?i da su slobodni u svojim djelima i da ih na ovom svijetu ne ograni?avaju nikakvi vjerozakoni. Oni su svoje strasti i prohtjeve uzeli za boga i postali njihovi robovi.

5.Onaj ko izgovara kelimei-šehadet ne pada u o?aj i razo?arenje, jer vjeruje da je u Allahovoj riznici sve što je na nebesima i Zemlji. Otuda je bezbrižan i smiren, jer ne gubi nadu ni u najtežim trenucima stiske i siromaštva, ?ak ni kad je od drugih odba?en i ponižen.

6.Vjerovanje u kelimei-šehadet kod ?ovjeka razvija ogromnu snagu odlu?nosti, ustrajnosti i pouzdanja, sve radi radi postizanja uzvišenih ciljeva Allahova zadovoljstva. On osje?a da iza ovoga svega stoji mo? Vladara nebesa i Zemlje. Otuda je vjernikova odlu?nost i ustrajnost koju crpi iz ovakvog vjerovanja ?vrsta i nepokolebljiva poput nepomi?nih planina. Odakle nevjernik i višebožac mogu imati ovakvu snagu i nepokolebljivost ?

7.Kelimei-šehadet bodri ?ovjeka i u srce mu ulijeva hrabrost. ?ovjeka zastrašuje i slabi njegovu odlu?nost, samoljublje, pretjerana sklonost imetku i porodici, s jedne strane, i vjerovanje da mu sudbinu može krojiti i život oduzeti neko drugi mimo Allaha, s druge strane. Vjerovanje da nema boga osim Allaha osloba?a ?ovjeka straha od svega navedenog i ulijeva uvjerenje da je Allah jedini vlasnik njegova života i svega što posjeduje, usljed ?ega postaje spreman da na putu zadovoljstva svoga Gospodara, žrtvuje sve od sebe ma koliko ga to stajalo. Osim toga, u dubini njegova srca ja?a spoznaja da niko drugi do Allah nije u stanju oduzeti njegov život; ni ?ovjek, ni životinja, ni bomba, ni top, ni sablja, ni kamen, ni bilo šta drugo. Zato na cijelome svijetu nema niko hrabriji i neustrašiviji od onoga ko vjeruje u Uzvišenog Allaha. Njega ne može zastrašiti ni nepregledna vojska, ni isukane sablje, ni kiša metaka niti bombe i granate. Kada krene u borbu na Allahovom putu on je u stanju pobijediti desetorostruko ja?eg i brojnijeg neprijatelja. Odakle ovo višebošcima, nevjernicima i ateistima ?

8.Vjerovanje da nema boga osim Allaha uzdiže stepen ?ovjeka, ja?a njegovo ubje?enje, ra?a osje?aj neovisnosti o drugima mimo Allaha, pro?iš?ava njegovo srce od natruna pohlepe, proždrljivosti, zavidnosti, niskosti, pakosti i drugih ružnih svojstava.

9.Najvažnije od svega u ovom pogledu je da vjerovanje da nema boga osim Allaha, ?ovjeka drži privrženim Allahovoj vjeri i da je ?uva. Vjernik, naime, ?vrsto vjeruje da Allah sve zna, da mu je On bliži od žile kucavice i da, ako od drugih može pobje?i, od Uzvišenog Allaha, sigurno, ne može.

U onoj mjeri u kojoj je njegovo vjerovanje ?vrsto i stalno na umu, u toj istoj mjeri bi?e i dosljedan Allahovim propisima, ne usu?uju?i se da se približi onome što je Allah zabranio i žure?i da u?ini što više dobrih djela koja je Allah naredio.

Zato vjerovanje da nema boga osim Allaha predstavlja prvi i najvažniji temelj vjere, bez koga ?ovjek ne može biti musliman. Musliman je, dakle, Allahu pokorni rob, a takav može biti samo ako od srca vjeruje da nema boga osim Allaha. To je temelj islama i izvor njegove snage. Svi ostali elementi islama i njegovi propisi su nadogradnja na ovaj temelj na kome stoje, jer kad ne bi bilo ovoga temelja, od islama ne bi ostalo ništa.

Pogledaj kako je, kako navodi ibn Redžeb, neke od fadileta2 vjerovanja da nema boga osim Allaha, opisao Sufjan ibn Ujejne: “Nema roba da mu je Allah dao višu blagodat od one što mu je omogu?io da spozna rije?i kelimei-šehadeta: “Nema boga osim Allaha”. Rije?i kelimei-šehadeta su džennetlijama kao hladna voda stanovnicima ovoga svijeta. Zbog njih je pripremljena “Ku?a nagrade” i “Ku?a kazne”. Zbog njih je poslanicima nare?ena borba na Allahovom putu (džihad). Ko ih izgovori spasio je svoj imetak i krv, ako ih odbije sam je dopustio da mu imetak plijen postane i da mu se krv uzaludno prolije. Rije?i kelimei-šehadeta su klju? Dženneta i klju? koji su poslanici pozivali u vjeru.”

Ako bi htio da ti nabrojimo šta su o fadiletima kelimei-šehadeta rekli u?enjaci, Allah im se smilovao, šta sve o tome stoji u mnogobrojnim hadisima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i izrekama sljedbenika zdrave tradicije, tome ne bi bilo kraja.

Iz prijevoda knijge: El-wela' we-l-bera' fi-l-islam, šejh Muhammed Se'id Salim el-Kahtani, str. 48-50

 

1 Kelimei-šehadet su rije?i šehadeta La ilahe illAllah Muhammedu-r-Resulullah što u jezi?kom prijevodu zna?e Nema boga osim Allaha a Muhammed je Allahov Poslanik

2 Fadilet = odlika, vrijednost

 

Čitano 6084 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 23 Januar 2013 11:15
Vi ste ovdje: O Islamu Šta se u životu čovjeka postiže svjedočenjem da nema boga osim Allaha ?